RH491V 【Impetus(イムピタス)】

RH491V01

価格:30,800円(税込)
カラー:ブラック×レッド
重量:18g  
その他:4mmノーズ加工、TR90素材RH491V02

価格:30,800円(税込)
カラー:ブルー×ブルー
重量:18g  
その他:4mmノーズ加工、TR90素材RH491V03

価格:30,800円(税込)
カラー:ブラック×グレー
重量:18g  
その他:4mmノーズ加工、TR90素材